Proizvodni program:

 
 Avtomatizacija tehnoloških procesov

LIBELA ELSI z dolgoletnimi izkušnjami na področju avtomatizacije procesov  zagotavlja celovito rešitev:
- zasnovo sistema v sodelovanju s strokovnjaki naročnika
- pripravo projektne dokumentacije
- izdelavo in montažo opreme
- vzdrževanje

Torej, od načrtovanja do zagona, vse iz enega izvora.

Ponujamo rešitve za področja:

  Industrijskih mešalnic v:
  - proizvodnjah gradbenih materialov
  - betonarnah
  - kemični industriji
  - metalurgiji
  - proizvodnji živinske krme

  Upravljanja procesov:
   - vodna zajetja – črpališča
   - komunalne čistilne naprave

Z lastno proizvodnjo in partnerskimi podjetji obvladujemo celoten obseg dobave:
  - strojno opremo
  - elektro energetsko in krmilno opremo
  - krmilnike PLC
  - nadzorne računalnike
  - sistemsko in aplikativno programsko opremo

Avtomatizacija se izvaja več nivojsko

  1 nivo (lokalni): krmilne omare (pulti), PLC (Simatic S7, Omron ...), panel z zaslonom na dotik

  2 nivo: SCADA na PC računalnikih za vodenje in daljinski nadzor

  3 nivo: proizvodna informatika na PC računalniku
                - obvladovanje receptov z lastnim programom WCOM
                - proizvodnji nalogi, dobavnice in povezava s poslovno informacijskim sistemom