skip to Main Content

Avtomatsko tehtanje in doziranje

Avtomatske neto tehtnice in dozatorji so s svojo kvaliteto, natančnostjo in zmogljivostjo osnova za precizno doziranje in tehtanje v tehnoloških procesih in pri polnjenju končnih produktov v različno embalažo.

Pretočne tehtnice so posebna izvedba avtomatskih neto tehtnic in so nepogrešljive za precizno merjenje (tehtanje) pretoka sipkih materialov v žitnih mlinih, silosih in tovornih postajah.

Back To Top